Afdrukken
Met Delivery Reliability Analyse wordt de leverbetrouwbaarheid van vraaggestuurde processen gemeten en geanalyseerd met statistische methodes.
 
Bij dit soort processen gaat het erom zo precies mogelijk te leveren wat er aan output wordt gevraagd. Dit betekent dat er procesverstoringen optreden zodra er teveel of te weinig output wordt geleverd aan de klant. Deze regelverliezen worden gereduceerd door de regelcapaciteit van een proces te verhogen, waardoor de storingsgevoeligheid afneemt.
 
dra1

Om effectief te managen maakt een DRA-plot deze informatie visueel:


Door deze analyse in te zetten voor monitoring, wordt de impact van acties gemeten en kunnen nieuwe prioriteiten worden gesteld. Hierdoor wordt het verschil tussen vraag en levering steeds kleiner, zolang dat rendabel is. Met deze plots kunnen de prestaties van verschillende productieprocessen met elkaar worden vergeleken.


Delivery Reliability Analyse kan in combinatie met andere diensten worden toegepast zoals Process Reliability Analyse, Forecasting, Workspace en Brainspace. 

 

Downloads

Brochure Delivery Reliability