Betrouwbaarheidsmodel en simulatiesoftware tool

Van de Wijnckel Adviezen heeft software aangeschaft waarmede de betrouwbaarheid van een installatie per onderdeel geanalyseerd kan worden. Met de Process Reliability Analyse van SuperSMITHTM is dit alleen mogelijk voor een gehele installatie en niet per onderdeel.Met deze nieuwe tool is het dus wel mogelijk om per onderdeel de betrouwbaarheid te toetsen en op deze wijze de minst onbetrouwbare onderdelen uit een gehele installatie  te analyseren.

Hoe werkt het:

Op basis van processchema’s en/of de realiteit wordt een model gebouwd. Dit model is de basis van de later uit te voeren simulatie en bevat alle relevante onderdelen die storingen of verstoringen kunnen veroorzaken. Met dit model is het mogelijk om de gevolgen van een storing te zien voordat de simulatie wordt gestart. In het model kunnen de volgende gegevens worden ingegeven:

 

 • Storingen van afgelopen jaren per onderdeel;
 • Redundantie van onderdelen;
 • Stand-by situaties;
 • Installaties in serie of parallel;
 • Secundaire installaties kunnen worden ingevoerd;
 • Een onderdeel kan worden uitgeklapt, dat wil zeggen dat het mogelijk is een onderdeel verder uit te detailleren;
 • Ontwerpcapaciteiten per onderdeel;
 • Gevraagde of te verwachten capaciteit;
 • Gepland onderhoud;
 • Geplande stilstand;
 • Tussenbuffers om een storing tijdelijk op te vangen;

Na het invoeren van al die gegevens in het model is het mogelijk de werkelijke situatie te simuleren. Het aantal simulaties kan men zelf bepalen, maar hoe meer simulaties hoe betrouwbaarder de uitkomsten van de simulatie.

Na de simulatie zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 • Betrouwbaarheid per onderdeel;
 • Beschikbaarheid per onderdeel;
 • Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de totale installatie;
 • Totale capaciteit;
 • Onderhoudskosten per onderdeel en van de totale installatie.

Het is dus ook mogelijk een wijziging of verbetering in de installaties door te voeren in het model en vervolgens deze te simuleren. Deze uitkomst van de simulatie kan vervolgens worden vergeleken met de simulatie uitkomsten van de huidige bedrijfsvoering. Met deze gegevens kan een besluit worden genomen om een wijziging wel of niet door te voeren.Een voorbeeld van een model van een drinkwaterzuivering is hieronder weergegeven. Uiteraard kunnen zowel bestaande als nog te ontwerpen processen worden gesimuleerd, van chemische processen tot machines om materialen te vervaardigen, maar ook bijvoorbeeld van voertuigen.

 

Voorbeeld van een model van een proces met Raptor.

 Model grondwaterzuivering

 

 

 Voorbeeld van een proces met ExtendSim.

ExtendSim