Logo Delta MilieuVan de Wijnckel Adviezen heeft in opdracht van Delta Milieu een onderzoek uitgevoerd naar verschillende organisatievormen voor de technische dienst. Delta Milieu heeft afgelopen jaren verschillende bedrijven overgenomen op milieugebied. Het gaat dan met name om inzamelen en verwerken van afvalstoffen. Door die overnames in Nederland en België is er de noodzaak om te onderzoeken op welke manier de bedrijfsonderdelen efficiënter kunnen samenwerken in de toekomst. Met de verscheidenheid in activiteiten en de zelfstandigheid van de oorspronkelijke bedrijven is in het onderzoek rekening gehouden.