brainspaceVan de Wijnckel Adviezen heeft opdracht gekregen van het Lectoraat ICT van de Hogeschool Zeeland om samen een Brainspace te organiseren met als doel een actieplan samen te stellen voor het “Toerisme op Schouwen-Duiveland”.

brainspaceDe dag start met een openingsvraag die relevant is voor de situatie en de deelnemers. Vervolgens kunnen alle deelnemers in een individuele brainstorm hun eigen inbreng leveren. Daarna verkopen de deelnemers hun stellingen aan elkaar op een stellingenmarkt. De verkochte stellingen worden ingedikt naar een aantal onderwerpen. De agenda wordt dus door de deelnemers zelf gemaakt. Vanuit deze onderwerpen worden werkgroepen gevormd. De werkgroepen werken drie rondes aan hun onderwerpen. Door de groepsindeling en rolverdeling worden de onderwerpen maximaal met elkaar verbonden en wordt informatie optimaal verspreid door de groepen. Aan het eind van de dag presenteren de werkgroepen hun uitgewerkte onderwerp aan elkaar. Op dat moment is het actieplan al gemaakt en zijn de verantwoordelijke deelnemers gecommitteerd. Door controlling van dezelfde werkgroepen worden nieuwe oplossingen ultrasnel gerealiseerd. Door dit protocol ontstaat maximale kennisbenutting in de kortste tijd.

 

Onze opdrachtgever over deze brainspace:

“Het hanteren van complexe vraagstukken wordt tot nu toe altijd vanuit een vereenvoudigde vorm gedaan. De systematiek van Brainspace is bedoeld om samenhangend vraagstukken op te lossen. Ik was verbaasd over de hoeveelheid informatie die in een kort tijdsbestek boven water komt, waarbij de integraliteit gewoon blijft staan. Bovendien is het een methode waar de deelnemers altijd "fris" bij blijven door de verschillende rollen die je tijdens de bijeenkomst(en) hebt. Kortom: nuttig, enthousiasmerend en probleemoplossend.”

  • Margot Tempelman, Kenniscentrum kusttoerisme, Hogeschool Zeeland

 

Brainspace is een registered trademark van Heuris AG uit Zwitserland (www.heuris.net). Wij werken samen met Heuris AG in een internationaal netwerk voor de methodische ontwikkeling van Brainspace. Voor meer info:

Voor het co-organiseren van conferenties in Nederland werken wij samen met Icodrome BV. Voor meer info:

 brochureDownload brochure Brainspace (PDF 663 Kb)