Van de Wijnckel Adviezen BV heeft van Borealis opdracht gekregen voor het adviseren in de beoordeling van een simulatiemodel van een nieuw te bouwen fabriek. Van de werkelijk te bouwen installatie wordt een simulatiemodel gemaakt en gevuld met data op gebied van storingen, hersteltijden etcetera per onderdeel. Het model wordt zo opgebouwd dat de kritische onderdelen tot in detail gesimuleerd kunnen worden.

Na simulatie van het proces wordt gekeken naar onder andere beschikbaarheid van de totale installatie en per onderdeel. Om de doelstelling te halen kan het model worden aangepast en op basis daarvan de werkelijke installatie. Hierdoor worden aanpassingen reeds doorgevoerd in het ontwerp en er geen aanpassingen uitgevoerd moeten worden aan een in bedrijf zijnde installatie. Hierdoor worden er zowel productie- als materiaalkosten bespaard door het voorkomen van stilstand en tevens voldoet de installatie aan de gestelde uitgangspunten.

Dit model kan men ook gebruiken na inbedrijfname voor het simuleren van een aanpassing aan de reeds in bedrijf zijnde installatie. Op deze manier kan men de invloed van een aanpassing aan de installatie simuleren en op basis van een kosten-batenanalyse besluiten wat te doen.