Heros Sluiskil is een bedrijf dat actief is op het gebied van verwerken van rest- en bouwstoffen. Een voorbeeld daarvan is de verwerking van het restproduct van afvalcentrales in Nederland. Dat restafval wordt grotendeels gerecycled tot bruikbare materialen, met een mooi woord "Urban Mining" genoemd.

HerosVan de Wijnckel Adviezen BV heeft in 2019 opdracht gekregen om één van hun processen te analyseren met als doel de beschikbaar- en betrouwbaarheid te verhogen. Deze analyses zijn uitgevoerd met SuperSmith. Op basis van data van afgelopen jaren is de statistische analyse uitgevoerd en is gekeken naar verstoringen in het proces en machines. Tevens is gekeken naar de invloed van de ploegendiensten op het proces. Door het uitvoeren van een kleine aanpassing aan de installatie, vooruitkomend uit de analyse, is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid vergoohd met als gevolg een hogere capacitiet van de installatie met nagenoeg dezelfde kosten. Tevens kan door de aanpassing een investering en uitbreiding van de capaciteit worden uitgesteld. Kortom een tevreden klant.

In 2020 is er opdracht gegeven voor het uitvoeren van een analyse op een verwerkingsstraat voor het recyclen van afval. Met behulp van SuperSmith analyses zal er gezocht worden naar verbeterpunten in het proces.