ondernemingshuisVan de Wijnckel Adviezen heeft opdracht gekregen van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland voor het voeren van de projectdirectie bij het betrekken van een nieuw te bouwen kantoor aan de Kanaalkade in Middelburg.


ondernemingshuis


Als gevolg van een te krappe en beperkte huisvesting van het huidige kantoor is het voornemen een nieuw kantoor te verwerven en te betrekken aan de Kanaalkade in Middelburg. In het nieuwe kantoor zal naast de Kamer van Koophandel , Syntens, NV Economische Impuls Zeeland, MKB-Zeeland, Recron en Ribiz gevestigd zijn.

Het doel van dit nieuwe kantoor is de samenwerking tussen de in het pand gevestigde organisaties te bevorderen in het belang van ondernemend Zeeland. Herkenbaarheid en flexibiliteit is daarbij belangrijk.

Van de Wijnckel Adviezen zal namens de Kamer van Koophandel de projectdirectie verzorgen bij het nieuw te verwerven kantoor en het betrekken ervan, inhoudende het onderhouden van in- en externe contacten en de bewaking van kosten, planning en de uitgangspunten.

De planning was het kantoor in 2011 in gebruik te nemen.

In juni 2009 is door het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel besloten af te zien van de bouw van dit kantoor aan de Kanaalkade in Middelburg en een Ondernemingshuis te realiseren op de huidige locatie van het kantoor van de Kamer van Koophandel in Middelburg.