herinrichtingkvkmiddelburgVan de Wijnckel Adviezen heeft van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland opdracht gekregen voor de begeleiding van de herinrichting van het Ondernemingshuis Zeeland in Middelburg.Het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland heeft in december 2009 besloten om het bestaande kantoor van de Kamer van Koophandel aan de Buitenruststraat in Middelburg te herinrichten voor de medewerkers van de Kamer van Koophandel en huidige en toekomstige huurders, aan te passen aan de huidige tijd. Het deel dat niet wordt benut en nog beschikbaar is, zal worden verhuurd. Een optie voor uitbreiding van het huidige kantoor, zodat de ondernemingshuisformule verder uitgebreid kan worden, is in het onderzoek meegenomen en zal worden gerealiseerd. Het nieuwe kantoor heeft een oppervlakte van 1700 m2.

Het kantoor zal worden voorzien van een grotere publieksruimte om de dienstverlening naar ondernemers te optimaliseren en tevens zal het kantoor voorzien worden van een moderne kantooromgeving. Hierbij moet je denken aan flexibel ingerichte werkplekken, paper-less offices etc. Het resultaat na de aanpassing moet een kantoor zijn dat transparant en representatief is voor de ondernemers en klanten van de Kamer van Koophandel in Zeeland en de in het kantoor aanwezige huurders en organisaties en ook aansluit op de positionering van de Kamer van Koophandel. Tevens zal er bij de herinrichting veel aandacht worden besteed aan duurzame materialen en installaties.

Achter het huidige kantoor zal de reeds bestaande parkeergelegenheid uitgebreid worden voor de bezoekers en medewerkers van het kantoor.

Om de overlast voor de bezoekers en de medewerkers te beperken zal er voor de periode waarin het gebouw wordt verbouwd naar een tijdelijke huisvesting elders worden gezocht. Deze tijdelijke huisvesting voor de medewerkers en de huidige huurders is gevonden in Park Veldzigt 19-21 te Middelburg. De verhuizing naar dit kantoorpand met een oppervlakte van 1250 m2 heeft plaats gevonden op 1 augustus 2010.

De planning is het nieuwe Ondernemingshuis Zeeland medio 2011 te betrekken.

Op 1 juni 2011 is het nieuwe kantoorgebouw in gebruik genomen. In het Ondernemingshuis zijn de Kamer van Koophandel, NV Economische Impuls Zeeland, Syntens Innovatie, MKB Zeeland en Recron Zeeland gevestigd. Op de verdieping van het nieuwe gebouw is er nog kantoorruimte te huur. Voorwaarde is wel dat er een relatie moet zijn of komen met het Ondernemingshuis.

Van de Wijnckel Adviezen zal namens de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland de projectdirectie verzorgen, inhoudende het onderhouden van in- en externe contacten, opstellen van de uitgangspunten, begeleiding van en adviseren in de aanbestedingen en het bewaken van de planning en het budget van het gehele project.