cg1Op 9 november 2011 heeft Mike van de Wijnckel in samenwerking met Luc Hoebeke en Campus Gelbergen een Ecopolicy workshop verzorgd in Vlaanderen voor 15 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen.

 

Ecopolicy. Van beheersing naar oordeelkundig handelen. 

De bijeenkomst is gestart met een welkomstwoord door Suzan Langenberg van Campus Gelbergen. Suzan vertelde dat deze Campus een onafhankelijk platform is om vrijmoedig te spreken over maatschappelijke vraagstukken zonder daarin gebonden te zijn aan een bepaald beginsel (religieus, maatschappelijk, ideologisch en/of wetenschappelijk). Luc Hoebeke leidde vervolgens de openingsvraag voor de dag in die in 4 werkgroepen verder werd verkend met de simulatiegame Ecopolicy:

"Wat betekent het voor jou om met modellen om te gaan in jouw eigen werksituatie?"


Na een korte demo van Ecopolicy door Mike van de Wijnckel, hebben de 4 werkgroepen in 3 spelrondes gewerkt met de computersimulatie. Op basis van de spelervaring van de deelnemers zijn in een plenaire reflectieronde en kort na de bijeenkomst deze thema's benoemd:

  • Handelen in onenigheid.
  • Werken in belichaamde systemen: Menselijk werk is altijd op menselijke schaal.
  • Proces vs. Resultaat & leren.
  • Handelen en onderhandelen met macht en onmacht.
  • Modelbouw en het gebruik en misbruik van modellen, modellen als een uitdrukking van een waardering i.p.v. een voorstelling van een "werkelijkheid".
  • Systemisch omgaan met cijfers.
  • Waarderingstheorie: iedereen die ge├»nteresseerd is in de interne dialoog en de relatie tussen interne dialoog en de interactie die tussen mij en de ander ontstaat.
  • Modelleren voor de eigen werksituatie.
  • Leidt innerlijke diversiteit in heuristieken tot betere probleemhantering?
  • Hoe komt het dat "vernetztes denken/systeem" nog niet gangbaar is?


Dit zijn relevante thema's die de deelnemers verder willen verkennen. Deze thema's zijn het uitgangspunt voor een reeks vervolgbijeenkomsten over "Oordeelkundig handelen in complexe situaties."

Foto's gemaakt door Carola Rummens. 

 

Links:

Ecopolicy @ Campus Gelbergen op 09-11-11